ΝΕΟ
Sonax Xtreme Ψεκαζόμενο Σφραγιστικό Προστατευτικό Χρώματος 750ml (Spray & Seal)

Sonax Xtreme Ψεκαζόμενο Σφραγιστικό Προστατευτικό Χρώματος 750ml (Spray & Seal)

243400

Ετοιμοπαράδοτο

Γρήγορο και επαρκές σφράγισμα του χρώματος , χρωμίων και πλαστικών. Προσφέρει γυαλάδα και έντονη απώθηση του νερού και της βρωμιάς από τις επιφάνειες.

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ PROMO VIDEO

24,00 € με Φ.Π.Α

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πλύνετε και ξεπλύνετε καλά το αυτοκίνητο. Ανακινήστε καλά το μπουκάλι. Όσο είναι ακόμη υγρό το χρώμα ψεκάστε παντού από απόσταση 40-50 εκ. (2-3 ψεκασμοί ανά τ.μ) Ξεπλύνετε αμέσως το αυτοκίνητο με αρκετό νερό και σκουπίστε τις επιφάνειες.Μη το χρησιμοποιείτε σε ζεστές επιφάνειες.Προστατεύστε από τον παγετό και μη το αποθηκεύετε σε θερμοκρασία πάνω από τους 40οC.

danger_1.png

Προειδοποίηση
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H226 εύφλεκτο υγρό και ατμός.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Δηλώσεις προφυλάξεων
P101 εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα στο χέρι.
P102 μακριά από παιδιά.
P210 Διατηρήστε μακριά από θερμότητα, ζεστές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Όχι
Κάπνισμα.
P280 φοράτε προστασία ματιών.
P305 + P351 + P338 αν στα ματια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν
παρόν και εύκολο να γίνει. Συνεχίζουμε το ξέπλυμα.
P337 + P313 αν ο οφθαλματικός ερεθισμός επιμένει: Λάβετε ιατρική συμβουλή/προσοχή.
P501 απορρίψτε το περιεχόμενο/εμπορευματοκιβώτιο σύμφωνα με τις τοπικές/περιφερειακές/εθνικές/διεθνείς
Κανονισμούς