Sonax Σαμπουάν Καθαριστικά

Κατασκευαστές

Νέα προϊόντα

Δημοφιλή προϊόντα

Sonax Σαμπουάν με κερί 500ml

313200

Ετοιμοπαράδοτο

Για γρήγορη περιποίηση του αυτοκινήτου κατά το πλύσιμο με το χέρι. Πλύσιμο και προστασία δύο σε ένα. Οι βρωμιές διαλύονται σε βάθος και το χρώμα προστατεύεται από το κερί.

Περισσότερες λεπτομέρειες

7,60 € με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

ΔΕΣ ΤΟ VIDEO !

Videp με οδηγίες χρήσης !

https://youtu.be/AoXB6DRdXd8

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
∆ηλώσεις προφυλάξεων

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P280 Να φοράτε µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε
.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Απορρίψτε τα περιεχόµενα /δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/
διεθνείς κανονισµούς.
P337+P313
P501Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά / Επισήµανση του περιεχοµένου
µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες >5 - <15%
κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες < 5%
αρωµατικές ουσίες, μεθυλισοθειαζολινόνη, βενζιλισοθειαζολινόνη, νάτριο πυριθειόνης

Αξεσουάρ