ΝΕΟ
Presto Καθαριστικό φίλτρου μικροσωματιδίων Πετρελαίου DPF 400ml

Presto Καθαριστικό φίλτρου μικροσωματιδίων Πετρελαίου DPF 400ml

416613

Ετοιμοπαράδοτο

Αποτελεσματικό καθαριστικό για φίλτρο μικροσωματιδίων ντίζελ, για χαλάρωση και αφαίρεση εναποθέσεων άνθρακα και τέφρας σε φίλτρα σωματιδίων ντίζελ χωρίς αποσυναρμολόγηση.

Το προϊόν δρα γρήγορα  και δεν είναι διαβρωτικό. Δεν περιέχει διαλύτες και δεν είναι εύφλεκτο. Η τακτική εφαρμογή διασφαλίζει τη βέλτιστη συμπεριφορά οδήγησης, την απόδοση του κινητήρα και τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

7,20 € με Φ.Π.Α

· Δηλώσεις κινδύνου
H229 Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί.
· Δηλώσεις προφύλαξης
P101 Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
P251 Μην τρυπάτε και μην καίτε, ακόμη και μετά τη χρήση.
P260 Μην αναπνέετε σπρέι.
P410+P412 Προστατέψτε από την ηλιακή ακτινοβολία. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C/122 °F.
P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.