Sonax Γυαλιστικό ταμπλό άρωμα πράσινο μήλο 400ml

344300

Ετοιμοπαράδοτο

Καθαρίζει και περιποιείται τα πλαστικά μέρη του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Εμποδίζει τη απόθεση σκόνης, έχει αντιστατικές ιδιότητες και περιποιείται το ταμπλό.Προστατεύει από τον ήλιο .

8,50 € με Φ.Π.Α

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά : Υδρογονάνθρακες, C6-C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλένιο,< 5% n-εξάνιο
∆ηλώσεις επικινδυνότητας
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ηλώσεις προφυλάξεων
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Μακριά από παιδιά.
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε.
Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης
  

Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν
τους 50 °C
Απορρίψτε τα περιεχόμενα /δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς
κανονισμούς.
  

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά / Επισήµανση του περιεχοµένου :

αλειφατικοί υδρογονάνθρακες 30%

αρωµατικές ουσίες