ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Xtreme Προστατευτικό Φιλμ Ζαντών 250ml

Xtreme Προστατευτικό Φιλμ Ζαντών 250ml

236100

Ετοιμοπαράδοτο

Μακροχρόνια προστασία με διάφανο φιλμ προϊόν Νανοτεχνολογίας. Προστατεύει τις ζάντες από τη βρωμιά. Κάνει τον καθαρισμό τους πάρα πολύ εύκολο. Αλάτια,νερό και βρωμιά τρέχουν σαν σταγόνες. Απλά ψεκάστε τις ζάντες και απλώστε παντού το προϊόν. Αυτό είναι όλο !! Για ζάντες χρωμίου και αλουμινίου. To σπρέι αρκεί για 8 εφαρμογές !

10,80 € με Φ.Π.Α

-4,00 €

14,80 €

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κίνδυνος ! Περιέχει: ισοπροπυλική αλκοόλη Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Προφυλάξεις: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά.Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C  Απορρίψτε τα περιεχόμενα /δοχείο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς Τηλ. Κεντρου Δηλητηριάσεων 2107793777.